Featured

Малко вицове за разнообразие…

В аптеката:-Едни успокоителни, моля!-На капки или на хапчета?-Не ме вбесявайте, госпожо… „В българско спешно отделение внесли носилка с пострадал.-Прехвърляме го на сто! Едно, две, три, четири, пет,… , 98, 99,