Featured

Днес:

…, да днес, искам да ви питам защо, в правото си един незрящ, който искаше да пресече улицата, замалко не беше смазан …на улицата…и защо това е равно на нашето